Hem

 

Musik & Kommunikation

Märith Bergström-Isacsson & Helena Wandin

Musik & Kommunikation

 

I Musik & Kommunikation är mötet mellan musik, kommunikation och språk i fokus. Vi har en stor erfarenhet av personer med kommunikationssvårigheter av olika orsaker och erbjuder inspiration och stöd att underlätta och utveckla kommunikation när det finns behov av det. De redskap vi främst använder oss av är musik och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).

 

Hela vårt utbud genomsyras av mötet mellan musik och kommunikation; hur kommunikation och språk kan förstärkas med hjälp av musik, och hur den musikaliska dialogen kan förstärkas och tydliggöras med hjälp av ord. All inlärning har sin grund i emotioner och kombinationen musik, kommunikation och språk har en stark emotionell påverkan. Inspiration och redskap för att underlätta kommunikation.

 

 

Aktuellt:

- Den 14 maj 2014 arrangerades en uppskattad kvällsföreläsning med inriktning äldre på Frösön i Jämtland. Syftet men kvällen var att ge åhörarna en inblick i hur man som anhörig och personal kan använda Musik och AKK i mötet med äldre med kommunikationssvårigheter. Du som inte hade möjlighet att gå kommer att få en ny chans under våren 2015. Om NI inte vill vänta så länge är ni välkomna att höra av er så ordnar vi en speciell lösning för just ER.

- Den 13 september 2014 deltog vi i samband med Afasiföreningens öppet hus. Där fanns möjlighet att prova på, samt möta oss och ställa frågor. Samarbetet med Afasiföreningen fortsätter under 2015.

- Ord och Musik - kultur för kommunikation och växande

Östersunds länsbibliotek 25 mars 16.00-18.00

Föreläsningen är öppen för allmänheten

 

Copyright © All Rights Reserved