AKK

 

Musik & Kommunikation

Märith Bergström-Isacsson & Helena Wandin

AKK

Alternativ och kompletterande kommunikation

 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är olika sätt och strategier som ersätter eller kompletterar talat språk vid kommunikationssvårigheter. Det inkluderar kroppsspråk, gester, tecken och hjälpmedel av olika slag som talapparater, bilder och datorer.

AKK innebär fantastiska möjligheter att uttrycka sig vid kommunikationssvårigheter men det behövs stöd att komma igång och utvecklas vidare – oftast till både brukare och personer runtomkring. AKK kan också underlätta kommunikationen om förståelsen för det talade eller skrivna språket är nedsatt

 

Copyright © All Rights Reserved