Utbud

 

Musik & Kommunikation

Märith Bergström-Isacsson & Helena Wandin

Utbud

 

 

Innan språket kommer

Små barn har ett stort behov av kommunikation även innan talet och språket är utvecklat. Forskning visar att både musik och AKK har en positiv inverkan på den språkliga utvecklingen. Till exempel stimulerar musik känslan för språkmelodin och nyanserna i språket och AKK har visat sig ge bättre ordförståelse. Vi vill ge inspiration och tips till föräldrar och personal om hur man med hjälp av musik och AKK kan stimulera språkutvecklingen på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

 

Med olika språk

Att hantera svenska språket är viktigt för att komma in i vårt svenska samhälle. Som ny har man ofta stora svårigheter att både göra sig förstådd och att förstå. Musik och AKK kan fungera som ett komplement till traditionell språkundervisning.

Musik och AKK är användbara verktyg, och underlättar i mötet med personer ifrån andra länder. Vi delar gärna med oss av praktiska, konkreta idéer.

Hel och/eller halvdagar för personal med interaktivt, praktiskt upplägg där vi arbetar tillsammans.

 

Musik & AKK inom daglig verksamhet och särskilt boende

Det är inte alltid lätt att förstå eller göra sig förstådd när man har en svår flerfunktionsnedsättning. Som anhörig eller som personal är det lätt att köra fast, att utveckla kommunikationen. Vi vill förmedla en möjlighet att komma vidare. Hur vi kan använda Musik och AKK i mötet med personer med svåra flerfunktionsnedsättningar inom daglig verksamhet.

Hel och/eller halvdagar med interaktivt, praktiskt upplägg där vi arbetar tillsammans.

 

Musik & AKK inom äldreomsorgen.

Många äldre får av olika anledningar svårt att uttrycka sig eller att förstå vad som sägs på grund av till exempel demens eller afasi. Vi vill förmedla hur anhöriga och personal kan använda Musik och AKK i mötet med äldre med kommunikationssvårigheter.

Hel och/eller halvdagar med interaktivt, praktiskt upplägg där vi arbetar tillsammans.

 

Handledning

Vi erbjuder handledning till personalgrupper alt. enskilda utifrån specifika frågeställningar och behov.

 

Kvällsföreläsningar

Under våra kvällsföreläsningar berättar vi generellt och grundläggande om de olika delarna i vårt gemensamma utbud.

Musik, Kommunikation & förståelse

Musik och språk

 

Uppdragsutbildningar

Vi anordnar även utbildningar och föreläsningar utifrån era behov och önskemål.

För ytterligare information:

kontakta@musikochkommunikation.se

 

 

Copyright © All Rights Reserved