Om oss

 

Musik & Kommunikation

Märith Bergström-Isacsson & Helena Wandin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märith Bergström-Isacsson, RMT-SAM PhD

 

Märith är registrerad musikterapeut enligt SAM (Sveriges Akademiska Musikterapeuter) och har sedan många år arbetat med musik i möten med människor i alla åldrar som musikhandledare, musikpedagog och som musikterapeut. 1991 byggde hon upp en väl fungerade musikverkstad i samarbete med ett studieförbund. Inom musikverkstans ramar erbjöds verksamhet som babyrytmik, musik för små barn, utbildning för personal inom förskola, skola, särskola samt daglig verksamhet, gitarrkurser, sånggrupper för osäkra sångare och körverksamhet.

Märith övergick sedan till att på heltid arbeta som musikterapeut och forskare inom specialistsjukvård (www.rettcenter.se). Där efterfrågas hennes tjänster inom barnklinik, rehabilitering och habilitering för barn och vuxna samt inom barn- och vuxenpsykiatri. Utöver detta arbetar Märith även på uppdrag från privatpersoner.

 

För mer information:

www.musicare.se

kontakta@musicare.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Wandin, leg. logoped, doktorand

 

 

Helena Wandin är logoped och har arbetat sedan 1994 inom habilitering, och även en kortare period på språkförskola. För närvarande arbetar hon på Rett Center (www.rettcenter.se) med både forskning och kliniskt arbete. AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och språk har varit ett intresse under hela yrkeslivet som logoped.

 

 

För mer information:

www.interakktiv.se

info@interakktiv.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved